top of page

כוחה של המלה

עודכן: 17 ביוני 2022

שלמה טנאי / מחר בעוד נצח (שירים) / הוצאת רשפים, תל-אביב 1995


פורסם: ידיעות אחרונות 03/05/1996


לכאורה, ספר שיריו החדש - התשיעי במניין - של שלמה טנאי הוא ספר אקזיסטנציאליסטי, העוסק בבעיות כמו עקת החיים וגזר החלוף. אך ככל שהעמקתי לקרוא בו, נתגלה לי יותר ויותר אופיו המיסטי טרנסצנדנטי, המבקש לקלף את קליפת הקיום ולהגיע אל אותם מחוזות בלתי-נתפסים שמעבר לו. כך, למשל, נכתב בסוף השיר השני מתוך מחזור-הפתיחה 'מסקנות': "הכוכבים נפלו. / והם מסתובבים עד נצח. / להיצמד. להוציא את הנשמה. / וכך לפוג, להיעלם". ובפתח השיר השלישי של אותו מחז