top of page

האם היה פרנסיס בייקון סופר הצללים של שייקספיר?

לרגל יום הולדתו של המדינאי והוגה-הדעות הבריטי החל ב-22 בינואר


השׁערות רבות נטווּ סביב חידת זהותו של ויליאם שייקספיר, שעד עצם היום הזה עלה על כל קודמיו ועל כל הבאים אחריו בכל ס