על ח"נ ביאליק - בבית קריניצי ר"ג

על הביוגרפיה המתעתעת של חיים נחמן ביאליק

אגודת הסופרים העבריים בישראל

צולם בהרצאה בבית קריניצי (רמת גן)