סיכום שנת 1983 בספרות העברית

פורסם: ידיעות (?) 1983

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF