top of page

מנחם מנדל בגלגולו האלתרמני

על טורו של אלתרמן "מכתב של מנחם-מנדל לרעייתו שיינה-שיינדל"


....ובדומה, גם טורו של אלתרמן "מכתב של מנחם-מנדל" (הטור השביעי) מבוסס על מכתביו הידועים של מנחם-מנדל לרעייתו שיינה שיינה המסתיימים ב"פוסט סקריפטום" הפותח במילים "עיקר שכחתי" והמעוררים תמיד אצל קוראיהם תגונה מעירבת: צחוק עם דמעה בזווית העין. ונשאלת השאלה: איך מלאו לבו של המשורר להגיב על השואה דווקא בדרך של פרודיה על יצירת שלום עליכם, שנודעה באיכותה ההומוריסטית? כאמור, מכתביו של מנחם-מנדל עוררו, ועדיין מעיררים, אצל הקוראים והמאזינים פרצי צחוק בצד הרהורי תוגה, ואילו כאן בא המכתב לבשר את הבשורה המרה והאיומה מכול: השמדתם של מיליוני יהודים - אנשים, נשים וטף... לחצו לקריאה כקובץ PDF


Comentarios


bottom of page