top of page

יבוא ויצוא בלשון

מדיניות החידוש של ביאליק לנוכח חילוקי הדעות שבין ירושלים לאודסה


...לא אחת פנו סופרי ההשכלה לחידוש מילים הן כדי לענות על צורכי החיים המתחדשים ולמלא את האסמים בר הן כדי להתנאות לפני קוראיהם ולהדהים אותם ביכולתם הלשונית. שאיפתם המוצהרת הייתה לשלב בכתיבתם הנאה ותועלת, ועל כן עשו כל מה שעלה בידם כדי לשעשע את קוראיהם ולענגם, ובה־בעת להרחיב את ידיעותיהם וללמדם בינה. לכאורה נתלכדו בכתיבתם שתי מגמות מנוגדות... לחצו לקריאה בקובץ PDFKommentare


bottom of page