top of page

חמישה פרקים על אלתרמן ו"כוכבים בחוץ"

העיר והשיר - האוטוביוגרפיה הנסתרת ב"כוכבים בחוץ" - המעטפת הסמויה - על שיר הפתיחה של "כוכבים בחוץ" - על השיר "פגישה לאין קץ"