top of page

הסאטירה - ראש-חץ במלחמות התרבות

יהודה פרידלנדר / במסתרי הסאטירה: פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן: 1994


פורסם: : דבר 28/10/1994