׳הטיפוס העממי׳ (Volkstyp) כדובר במונולוגים הדראמאטיים וב׳שירי העם' של ביאליק

פורסם: תעודה ה'-מחקרים בספרות עברית, אוניב. ת"א תשמ"ז (1987)

...חלק מן הגורמים, שהביאו להטמעת יסודות עממיים בספרות העברית הקאנונית באותן השנים, נעוצים בוודאי בהשפעות מבחוץ; במיוחד בהשפעת הספרות הרומאנטית - הגרמנית והרוסית - שהעלתה על נס את ׳האדם הפשוט׳ והירבתה לשלב יסודות מן הפולקלור בתוך היצירה הלירית התיקנית. היינה, למשל, ששירתו היתה מודל חיקוי מובהק למשוררים עבריים רבים מכל מרכזי ההשכלה, הגדיל לעשות בתחומים אלה. כניסתם של יסודות עממיים לספרות הקאנונית נעוצה אף בוודאי בהתעוררות הלאומית, שסחפה את יהדות מזרח־אירופה בעשורים האחרונים של המאה התשע-עשרה, התעוררות זו הולידה את הצורך...

לחצו לקריאה בקובץ PDF