top of page

"אשר ידי הייתה בו בשדה"

דמות קין ביצירת אלתרמן לתקופותיה ולסוגיה

פורסם: "על עת ועל אתר: פואטיקה ופוליטיקה ביצירת אלתרמן" (תל-אביב 1999), פרק ב'

(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)