Category Archives: יהדות

שולחן עגול – עמיות יהודית

שידור רדיו מצולם ברדיו 106.4FM – המרכז הבינתחומי-הרצליה – פרופ' יואב גלבר ופרופ' זיוה שמיר בשיחה על עמיות יהודית. מנחה פרופ' רייכמן Continue reading

Posted in יהדות, עתונות ומדיה | Leave a comment