top of page

דמותו של מנפרד הרבסט כסמל רב־ערכי

פרק מתוך הספר "שירה חדשה", המגלה פנים חדשות ברומן שירה של עגנון


פורסם: שירה חדשה: מה זאת אהבה על-פי הרומן שירה מאת ש"י עגנון,

הוצאת ספרא בשיתוף הוצאת הקיבו