top of page

האוניברסיטאות בישראל ו"אפקט הפרפר"

מאה שנים למלחמת הלשונות


פורסם: מעריב , 28/02/2014


לפני מאה שנה נפל דבר בישראל: הנהלת חברת "עזרה", גוף יהודי-גרמני בראשות הד"ר פאול נתן, הניפה דגל לבן לאות כניעה, והחליטה בפברואר 1914 – בניגוד להחלטה קודמת מאוקטובר 2013 – שבטכניקום ילמדו בעברית ולא