אין זאת כי טרוף טורף....

על "האפרוח העשירי" מאת נתן אלתרמן

פורסם: עתון 77 , גליון 300, 2005


...לכאורה, לפנינו סיפור על-זמני ואוניברסלי על צעיר' בן זקונים, המבקש לצמח נוצה ולהבקיע דרך אל אורו של עולם - להגיע לאינדיווידואציה ולהכרה, תוך מאבק איתנים עם עצמו ומאבק אדיפלי סוער עם הוריו הטרודים בענייניהם שלהם. כל הסיפור כולו , עד לשורת הסיום, מתרחש בד' אמות, בין כותלי בית הסוהר הסוגרים על הגיבור , כבמחזה האבסורד האקזיסטנציאליסטי , שבו הגיבור הראשי שרוי , למן המערכה הראשונה ועד לרדת המסך , בין כתליו של חדר אחד ויחיד. ואכן , בראשית שנות השלושים, כעשור ויותר לפני כתיבתה של המעשייה המחרוזת לילדים שלפנינו, כתב אלתרמן יצירות בעלות אופי... לחצו לקריאה בקובץ PDF