כי אין יודע נתיב הרוח

"הברֵכה " כפואמה היסטוריוסופית א. "הברכה" בראי הביקורת התבוננות מקפת בסבך יער הפירושים, שנשתרג במרוצת המאה העשרים סביב הפואמה "הברֵכה",...