top of page

לשיר בשפת הכוכבים

עודכן: 18 באוג׳ 2022

השקפת העולם המוצנעת של לאה גולדברג והשלכותיה הפואטיות

פורסם: בקורת ופרשנות: כתב־עת בין־תחומי לחקר ספרות ותרבות , בר-אילן, 2017


( טקסט מלא בהמשך הדף )