top of page

ללא תכלית וללא תועלת (מורחב)

עודכן: 13 ביוני 2022

על האידיליה 'כחום היום' מאת שאול טשרניחובסקי

פורסם: תום ותהום- האידיליה של טשרניחובסקי (קובץ מאמרים) ע.בועז ערפלי, זיוה שמיר ועוזי שביט

הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון כץ , 1998.