top of page

ללא תכלית וללא תועלת

עודכן: 13 ביוני 2022

האידיליה "כחום היום" של טשרניחובסקי והשפעתה על ביאליק

פורסם : עתון 77 , גליון 91-92, אוגוסט-ספטמבר 1987.... באיגרותיו מאותם הימים, הביע ביאליק את

חששו מפני התפתחותו המדהימה של רעהו הצעיר, שעתיד אולי ליטול מאחרים את כתר השירה. ביאליק תיאר, (אמנם בחיוך, אך מאחורי הז'סטות ההומוריסטיות מסתתרים גם חששות אמיתיים) כיצד כל יתר המשוררים, לרבות הוא עצמו , ינופו ראש לפני טשרניחובסקי ויקראו לעומתו : "יחי המלך "! מבקרי הדור מיהרו לראות בשניים שני גילוייה של ספרות התחייה...
Comments


bottom of page