כל אשה והאמת שלה

על - אשתו המנודה (רומן) אידה צורית, הוצ. כתר

פורסם: מאזנים /‎ 9 תמוז תשנ"ח, יוני 1998

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו להורדה כקובץ PDF