top of page

ראשיתו של "מאזנים"

(נכתב בשיתוף עם חגית הלפרין)


פורסם: מאזנים, מ"ח: 23-37, 1979


( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו לקריאה בקובץ PDF

bottom of page