top of page

פשוט לכאורה, מורכב כהלכה

היינריך היינה / מבחר שירים ומכתבים

תרגם לעברית והוסיף פרקי ביוגרפיה: שלמה טנאי / הוצאת רשפים, 1990


פורסם: ידיעות אחרונות 06/04/1990


<