top of page

'פרשת דרוויש': להחזיר עובדות להקשרן

עודכן: 22 בנוב׳ 2022

יו"ר ועדת מקצוע הספרות במשרד החינוך ויו"ר ועדת הלימודים לבחינת הבגרות, פרופסור זיוה שמיר, מבקשת לדייק


פורסם: ידיעות אחרונות , 10/03/2000