top of page

'פרשת דרוויש': להחזיר עובדות להקשרן

עודכן: 22 בנוב׳ 2022

יו"ר ועדת מקצוע הספרות במשרד החינוך ויו"ר ועדת הלימודים לבחינת הבגרות, פרופסור זיוה שמיר, מבקשת לדייק


פורסם: ידיעות אחרונות , 10/03/2000


 

'פרשת דרוויש': להחזיר עובדות להקשרן


מאז נדרשנו לעניין דרוויש, נכתבו ונאמרו בכלי התיקשורת דברים לא מעטים שבטעות יסודם על תוכנית הלימודים החדשה בספרות. ראוי, לפיכך, שנבהיר עובדות אחדות על מטרותיה ועל מרכיביה של תוכנית זו, כדי שיתפזר הערפל שנתעבה סביבה. נפתח ונאמר, שהתוכנית החדשה לא הכלילה את שירת דרוויש על חשבון שירת ביאליק או על חשבון הסיפורת של עגנון: ביאליק ועגנון היו ונשארו בין מרכיבי החובה של התוכנית ושל הבחינה, בעוד ששיר אחד ויחיד משירי דרוויש נכלל בתוכנית של 2 היחידות (שיר, שבטובתו או שלא בטובתו, הוצב מול סוללה אדירה של מגבירי-קול מחרישי אוזניים‭,(‬ והוא נכלל, למעשה, בתוך רשימה בת שלוש–מאות הצעות בלתי מחייבות (רשות‭,(‬ שבחירתן מותנית בהעדפותיו של מורה זה או אחר.


התמורה העיקרית שהתחוללה בתוכנית, ובה ראוי להתמקד, היא הרחבת ה'קאנון' והכללתן המחייבת (בצד יצירות ביאליק ועגנון) של יצירות משל טשרניחובסקי, רחל, אצ"ג, אלתרמן, לאה גולדברג, עמיחי וזך. כמעצבי התוכנית החדשה כוונתנו היתה להביא ליצירת תשתית תרבותית משותפת כלשהי לכלל הבוגרים בארץ, תשתית שתחזק את זיקתם אל המורשת התרבותית רבת האנפין שלנו – הישראלית, היהודית והכל-אנושית – ולכך כמדומה הכל מסכימים.


אוסיף ואומר: התמורה העיקרית הבאה לידי ביטוי בתוכנית החדשה של 5 היחידות (ספרות מוגבר‭,(‬ נעוצה בהכללתם של אשכולות תימאטיים אחדים, התואמים לתחומי ההתעניינות של קבוצות רחבות בקרב הנוער (כגון בעיות של זהות, בעיות של התבגרות, ייצוגי מיגדר ועוד‭,(‬ שבאחד מהם יתמקד התלמיד ויגיע לידי התמחות. בכל אחד מהנושאים הללו נכללת קבוצת יצירות מרכזיות ומחייבות, הקרויה 'ליבה‭,'‬ ובצדה מיגוון רחב של הצעות בלתי מחייבות, להרחבה. באחד מן הנושאים הללו (שכותרתו 'להיות יהודי, להיות ישראלי – קולות וזהויות‭('‬ אכן כלולים שלושה שירים נוספים מפריעטו של מחמוד דרוויש, אך לא ב'ליבה' המחייבת, כי אם בהצעות ההרחבה, הניתנות כאמור לבחירה. מהנתונים דלעיל ניתן להיווכח בנקל כי פרשת דרוויש הוצאה מהקשריה האמיתיים ומכל פרופורציה סבירה, וזאת בעיקר בשל מידע חלקי, ולא אחת שגוי, שהופץ חדשות לבקרים בכלי התיקשורת (מבלי שהדנים בתוכנית ובהשלכותיה ההיפותטיות יטרחו להשיגה ולהכיר את מרכיביה ואת מטרותיה‭.(‬


בין השאר הובא מפי פרופסור ידוע-שם, כי מוטב היה אילו לימדו את שלום עליכם ולא את דרוויש. ראוי, אפוא, לתקן ולהביא לידיעת הקוראים כי שלום עליכם נכלל בתוכנית הלימודים הישנה והוא אף כלול בתוכנית הלימודים החדשה, אך לצערנו ממעטים ללמדו וללומדו, הגם שיצירותיו עדיין נוחלות הצלחה מרובה ברחבי תבל. עוד נאמר בטעות, כי הוצאו מתוכנית הלימודים כל אותם רומאנים עבי כרס ורבי רבדים משל טולסטוי, דוסטוייבסקי, מנדלי ויזהר. אף זו כאמור טעות: כל היוצרים הללו כלולים בתוכנית הרשות, וחידושה של התוכנית העדכנית הוא בכך שהיא מעודדת את התלמידים להתמודד עם הקניינים הוודאיים האלה של תרבות ישראל ושל תרבות העולם, אף מעניקה בונוסים למיניהם למי שבוחר לעשות כן.


בצד עידודה של הקלאסיקה המודרנית, אנו מבקשים לתת ביטוי גם לדינמיקה של הספרות ולרחשי ליבם של התלמידים, המתקשים לעיתים להזדהות עם ספרות העיירה ומגלים עניין רב יותר בספרות המתהווה. אנו ממשיכים לכלול בתוכנית נכסי צאן ברזל של ספרות ההשכלה ומיפנה המאה, של המחצית הראשונה של המאה ושל המחצית השנייה שלה, אך במקביל אנו ערים לכך שחטיבות רבות בתוכנית מצויות בה רק להלכה ובפועל אינן נלמדות כלל, וזאת בשל החיץ הלשוני והמנטאלי ההולך ומעמיק. לפיכך, אנו מבקשים לקרוע חלונות לכיוונים רבים, גם לכאלה שזה אך נתגלו. שאיפתנו היא להביא לידי כך, שלימודי התיכון לא יהוו נטל המכביד על התלמיד, המרתיע אותו מעולם הספר. מטרתנו היא שלימודי הספרות יקרבו את התלמידים אל הספרות ויגרמו להם שיהיו צרכני ספרות ושוחרי ספרות.


בתוכנית החדשה השתדלנו לשמור על איזון בין התשתית התרבותית המחייבת (ה'קאנון‭('‬ לבין הבחירה הטבעית של אוכלוסיות תלמידים הטרוגניות, שלכל אחת מהן צרכים משלה ומישאלות משלה. עלינו להכיר בעובדה שבעשורים האחרונים חלו תמורות מרחיקות לכת במירקם החברתי, בתרבות הפנאי ובהרגלי הקריאה של הציבור כולו, נוער כמבוגרים. אם ננקוט מדיניות של בת-יענה, נתעלם מן התמורות המפליגות שהתחוללו מול עינינו ונקפא על השמרים, לא נשיג שום מטרה מלבד אנטגוניזם וניכור; ואנו הרי מעונינים שלימודי הספרות לא יהוו חובה מעיקה או גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אלא תהליך מהנה ומרתק, המעורר בתלמידים מחשבה, רגש ודימיון יוצר.


זיוה שמיר, אוניברסיטת ת"א

Comentários


bottom of page