פיות אלף המשוחות ברעל

עודכן ב: יונ 13

פורסם ב קשר גליון 33, מאי 2003

אנטומיה של האנטישמיות המודרנית ביצירת ביאליק לסוגיה ולתקופותיה