עיון בשיר "הרוח עם כל אחיותיה" ('כוכבים בחוץ') כבדוגמת מופת לשירת התזזית המודרניסטית

פורסם: מאזנים /‎ 3 (טבת תשנ"ה, דצמבר 1994)( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF