top of page

סיפור לא פשוט

על הרומנים החדשים של א.ב. יהושע ("ניצבת") וחיים באר ("חלומותיהם החדשים")


פורסם: גג; כתב-עת לספרות, 33 (2014)


ספרו של אברהם ב' יהושע – ניצבת ( 2014 ) – הוא ספר נעים, אינטימי ונינוח המתחשב להלכה בקוראים של ימינו, ולכאורה אינו מחלק להם אגוזים קשים לפיצוח. בדרך-כלל כתיבתו של יהושע זרועה בחידות-אתגר אלֶגוריסטיות עם מובלעות של רֵאליזם ועם רגעים של טירוף סוּרֵאליסטי ואבּסוּרדי, פרי הדמיון הפרוע. ברומן ניצבת העיסוק בשִׁגרה היום-יומית, הטריוויאלית למראה, כובש את חזית הספר, עד כי באתר "הס