top of page

לא זו הדרך!

התנפצות כל ססמאות ההשכלה בסיפורו של ביאליק "החצוצרה נתביישה"

פורסם: בקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל , 1998