האם בקרוב תילמד הציונות מספרי "הגל הקל"?

גל של רומנים היסטוריים (במרכאות או בלעדיהן) שראו אור באחרונה, מאירים מזוויות משונות את שנות ראשית הציונות והקמת המדינה וזוכים לפופולריות רבה


וידוי , יוכי ברנדס. הוצאת ידיעות אחרונות , ספרי חמד, 422 עמ'


פורסם: הארץ , 27/11/2005

...כשפירסם נתן ביסטריצקי (אגמון) את "ימים ולילות" (תרפ"ו), כתב לו ביאליק שספרו יעלה על סדר-היום בעוד שניים-שלושה דורות, כשיתעורר הצורך להסביר לדור הצעיר ציונות מהי. ביאליק חזה אפוא את תופעת הבתר-ציונות עוד בשנות העשרים, בימיה הגדולים של הציונות. הוא הבין שיגיע תורה של אותה ראקציה, שתשלול את "שלילת הגלות" מורשתו של ברדיצ'בסקי. כתלמידו של אחד-העם, וכמי שהאמין כמוהו בתהליכים אבולוציוניים אטיים ולא במהפכות של בן-לילה, הוא ייחל לסינתזה מאוזנת יותר מהתזות והאנטיתזות שטילטלו את הצעיר היהודי במרוצת המאה ה 20...


לחצו לקריאה בקובץ PDF