אליק נולד מן הים

הבהרה בנוגע למשפט "אליק נולד מן הים" - הטקסט האחרון, ככל הנראה,

של הסופר משה שמיר, כפי שכתב במכתב לפרופ' זיוה שמיר לפני מותו.


פורסם: ידיעות 29/9/2004( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,
אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו להורדה כקובץ PDF