top of page

אגדת האמן

עודכן: 7 ביולי 2022

יצחק בקון / עגנון הצעיר / הקתדרה ליידיש באוניברסיטת בן-גוריון, 1989

פורסם: מעריב , 01/09/1989


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)

את ראשיתו של עגנון ניתן לתאר בשני אופנים סותרים-לכאורה, בשתי דרכים שהן להלכה דבר והיפוכו: אפשר שראשיתו הצנועה והבלתי-מרשימה אינה מלמדת כלל על אחריתו, וכל ה-JUVENALIA המגומגמת שלו זרה ומוזרה ומביישת את מי שהפך לימים גדול מספרי דורו לחלופין, אפשר גם שכל שעתיד היה עגנון לכתוב מק