top of page

במעגל הגורל

על שירו הנבואי של אלתרמן "האסופי" פורסם לראשונה באתר אלתרמן www.alterman.org.il , 2016 ....בפתח "האסופי" – בתוך מונולוג של תינוק נטוש –...

אלוהיי ציווני

על יחסו של אלתרמן לאל, לדת ולמסורת פורסם: "רוצי,נוצה - יצירת אלתרמן בעקבות אירועי הזמן", זיוה שמיר, הוצאת ספרא בשיתוף עם הקיבוץ המאוחד,...

ח"ן הנסתר

יצר ויצירה בין כותלי הארכיון פורסם: מאזנים /6 , 2012 ...עבודה בארכיוני סופרים עלולה להיראות כעבודה משמימה בעיני "זָר לא יבין זאת"..אודה...

bottom of page