top of page

תחדישי הלשון של חיים נחמן ביאליק

הרצאה ומצגת של פרופ' זיוה שמיר מתוך - אבני ח"ן – על ביאליק ועל העברית

אירוע מקוון (ZOOM) של האקדמיה ללשון העברית בהנחיית יהונתן רוסן ממן


הוקלט: כ"א בתמוז תשפ"ב, 20 ביולי 2022.


לאחרונה הוקדשו שני גיליונות של כתב העת 'העברית' לחיים נחמן ביאליק ולפעילותו בשדה העברית. לרגל הפרסומים החדשים ובמלאת 88 שנים למותו של ביאליק ערכנו ערב עיון חגיגי (מקוון) שבו הוצגו היבטים שונים של פעילותו של ביאליק בחידושי מילים ובהרחבת העברית וכחבר ועד הלשון העברית וכנשיאו.


להקלטת הערב המלא בערוץ YOUTUBE של האקדמיה ללשון העברית (דברי פרופ' שמיר החל מדקה 29:35)


bottom of page