top of page

שירים לגברתו השחורה

עודכן: 16 ביולי 2022

מי הייתה אמיליה בסאנו-לאנייר? האם ידידתו היהודייה של שקספיר היא "הגבירה השחורה" משיריו?


( טקסט מלא בהמשך הדף )