top of page

קסדת המלמלה של החלב

על שירתה הלירית של תרצה אתר


פורסם: על המשמר, 4/5/1979

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )


Kommentare


bottom of page