top of page

סרט לכבוד קבלת פרס ביאליק לחכמת ישראל 2022

פרס מפעל חיים לפרופ' זיוה שמיר-

זיוה שמיר הקדישה את חייה לחקר הספרות העברית הקלאסית אבל יותר מכל היא מזוהה עם חקר דמותם ויצירתם של ביאליק ואלתרמן. ליצירתו של ביאליק העמידה זיוה שמיר את הקטגוריות העיקריות המבססות את הקנון הפואטי שלו ודומה שאין מועמדת ראויה ממנה לזכות בפרס על שם חיים נחמן ביאליק לחכמת ישראל.


Nextv Creative Productions זכויות יוצרים
עורכים אחראיים שרי ישראלי ואסף רותם עריית תל אביב
במאי ועורך תוכן אבישי גולדשטיין
צלם ועורך וידאו זוהרון מיקס אופיר לוקיי
הקלטה שי קפלן קיפי
מפיקה בפועל רות דמארי

Comments


bottom of page