top of page

כולו משל ביאליק, אך רוח ביאליק אינה שורה כאן

מהדורת דביר של סיפורי ביאליק מלאה שגיאות, העתקות מוטעות ופרשנויות מופרכות. חוץ מזה, היא גם לא ממש מלאה ולא ממש מעודכנת

פורסם: הארץ , 15/04/2008

....מכל מקום, הנזק שעתידה לגרום מהדורת דביר "המדעית" רב להערכתי מזה שתגרום המתחרה "העממית": דומה שספרי סדרת "עם הספר" לא נועדו אלא "לראותם בלבד", ואילו ספרי דביר מלווים באפראט כמו-מדעי - מבואות, הערות, לוח תאריכים וביבליוגרפיה מפורטת - ונועדו לשמש כלי עזר למורים ולתלמידים. אלה עתידים להעתיק מתוכם את השגיאות ולשננן כתורה מסיני. כבר בספר השירים, אחיו-תאומו של ספר הסיפורים הזה, התגלו עדויות מביכות להעתקת חומרים מן הזולת ללא הפעלת כישורי מחקר וביקורת. העורך הודה אמנם בחובו למהדורה האקדמית, שממנה העתיק מלוא חופניים, אך בהיחפזו העתיק גם עובדות והערות פרשניות שנתגלו במרוצת השנים כשגויות, וכך טעה והטעה את הרבים. דוגמאות מביכות במיוחד מתגלות באותם מקומות שבהם הועתקו שגיאות שכל בר-דעת, גם אם אינו חוקר ביאליק מובהק, יכול לגלותן בנקל... לחצו לקריאה בקובץ PDF


Comments


bottom of page