top of page

כולו משל ביאליק, אך רוח ביאליק אינה שורה כאן

מהדורת דביר של סיפורי ביאליק מלאה שגיאות, העתקות מוטעות ופרשנויות מופרכות. חוץ מזה, היא גם לא ממש מלאה ולא ממש מעודכנת