top of page

הנשמה מלאכותית או קבורת חמור?

תגובה למאמרו של נתן זך "בין שני המגנטים" (מעריב, ספטמבר 1999)


פורסם: ספטמבר 1999 (?)

(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)