top of page

המאהב התקבל באהבה

על הצלחתו של התרגום האנגלי של "המאהב" לא.ב.יהושע בארה"ב

פורסם: מעריב, 5/1/1979

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

Comments


bottom of page