האם השיר "איגרת" הוא משל ביאליק?

"שיר יתום" מתוך 'לוח אחיאסף' לשנת תרס"ב

פורסם: מאזנים - ‎8/9 פברואר-מארס 1987( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
לחצו להורדה כקובץ PDF