"אבל השמים, כעז לבנה, עלו ללחך את חציר גגותינו"

עודכן ב: ספט 17

הדי אידיומטיקה של יידיש ביצירת אלתרמן


פורסם: חוליות - דפים למחקר בספרות יידיש גליון 6 , 2000.

אבל השמים כעז לבנה
.pdf
Download PDF • 902KB

לחצו להורדה כקובץ PDF מוכן להדפסה


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)

א. האומנם שירה "ילידית" המשוחררת מ"עקת הגלות"?

בבואה להקביל את פני "כוכבים בחוץ", קובץ הבכורה של נ' אלתרמן, ידידה ובן-חבורתה,בה עליו המשוררת י' בת-מרים כי אצלו העברית "חוגגת את פשטותה המשוחררת, עולה ונובטת מהקרקע שקוית לשד ואור ומשתרבבת ומזנקת למרום. אי-שם במעמקיה, משחקים כדגי זהב, צלילי שפת ילדי ארץ-ישראל - גמישים ושוגים, בהירים וזקופים - כך שר בן מולדת".>1 הערה< אמנם לטענת א' באומגרטן, עו האסופה שבה נדפסה רצנזיה זו, תיארה בת-מרים את המשורר כיליד הארץ "תוך התעלמות מפורשת מנתונים ביוגראפיים",>2 הערה< אך מותר כמדומה להניח כי תיאורה האימפרסיוניסטי של בת-מרים לא נועד אלא להציג את שירת אלתרמן כשירה ארץ-ישראלית זקופת קומה, הבוטחת בכוחה וביכולתה, חופשית ממליצה ומעקת הגלות. דברי בת-מרים אף רומזים לכך ששירים חדשניים אלה צוללים למעמקי