top of page

אאוטסיידרית משלנו

על יצירה ווקאלית ליהודי, דג ומקהלה (שירים) / סיון בסקין / הוצ.אחוזת בית 2006

פורסם: מעריב , 07/04/2006


בשנות העשרים כתב שלונסקי בכתב-העת "הדים" את מאמרו "המליצה", ובו המליץ על "אהבה חופשית בין מילים – בלי שידוכי סגנון, בלי ייחוס אבות ונדוניה של אסוציאציות. והעיקר: בלי חופה וקידושין! [...] התמסרות הפקר, כלולות ללילה אחד". והנה מקץ שלושה דורות זה קרה: סיון בסקין כותבת כפי שאף לא משורר עברי אחד כתב לפניה, במין שעטנז טרגי-קומי של אליטיזם אמיתי ושל לשון נמוכה ומשולחת ש"על הביבים". אינני יודעת אם קראתי אי-פעם ספר שירים כה מרדני ואנושי, פרובוקטיבי ועדין, מצחיק ועצוב,