תרועת חצוצרה והמיית כינור

על "שירת ישראל" מאת ח"נ ביאליק במלאת 45 שנה למות המשורר