מה אכל ביאליק בחנוכה?


מה אכל ביאליק בחנוכה? ​ על התנגדותו של ביאליק לחידושי המילים של בן-יהודה ובני דורוקישור לסרטון באתר YOUTUBE