top of page

רוחב היריעה ועומק האבחון

משה גרנות על ספרה של זיוה שמיר "שירה חדשה – מה זאת אהבה על פי הרומן 'שירה' מאת ש"י עגנון", ספרא – הקיבוץ המאוחד, 2016, 406 עמ'


פורסם: חדשות בן-עזר גליון 1206, 29/12/2016