משורר הדלות וצייר הגלות

על ביאליק ומארק שאגאל


פורסם: הארץ , 04/07/1980( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF