מול שמי ברזל ריקים

הגות פואטית ופוליטית בפואמה "בעיר ההר