top of page

העלילה והפאתוס של התיאטרון העברי

דברים שאמר ביאליק לשחקני הבימה בשנת 1921 , ערב צאתו מברית-המועצות

פורסם: תיאטרון, גליון 46 , ספטמבר 2019Comments


bottom of page