top of page

ביאליק: ביוגרפיה או לא?

עודכן: 29 בינו׳

על "הפרידה מן האני העני" (מהלך בהתפתחות שירתו המוקדמת

של חיים נחמן ביאליק 1891 - 1901), דן מירון , הוצ.האוניב.הפתוחה,

1986