top of page

בעיני רבים נתן אלתרמן הוא גדול המשוררים שקמו בספרותנו לאחר מות ביאליק. אמנם יש עדיין פֹּה ושָׁם אחדים המערערים בתוקף על הערכה זו בהשראת דברי הביקורת הנוקבים שהשמיע נתן זך, אך בנושא אחד אין מחלוקת: בתחומי השירה הקלה אין לאלתרמן מתחרה למן ראשיתו של הפזמון העברי ועד ימינו – הן באיכות ובכמות, הן בטווח ההשפעה ובכוח ההישרדות. שירתו הקלה של אלתרמן ניצבת בלי ספק במרכז הפנתאון של הפזמונאות העברית.

מדף הספרים האלתרמני מתעשר בכל שנה בספרי עיון חדשים, אך דווקא על שירתו הקלה – על הפזמונים ושירי הזֶמר – עדיין לא נכתב מחקר מקיף שינסה לתהות על סוד גדולתם ועל תוחלת החיים הארוכה של השירים האלה. ספרה של פרופ' זיוה שמיר מנסה לתקן את הטעון תיקון.

 
בספר כלולים יותר מחמישים פרקים על פזמוניו הנודעים של אלתרמן, כגון: "שיר העמק", "שיר בוקר", "תל-אביב", "שיר הכביש", "אל תיתנו להם רובים", ילדי הפקר" "דצמבר", "אלימלך", "רינה", "שיר הספנים", "תוצרת הארץ", גדליה רבע-איש", "המִגדל הראשון", "זֶמר הפלוגות", "צריך לצלצל פעמיים", "כלניות", "ליל גליל", "מכתב מאימא", "שיר העבודה", "אַיָּה", "זה יעבור", "אני מצפת", "שולמית", "לילה, לילה", "טנגו כפר-סבא", "בכל זאת יש בה משהו", "לימון וצלחת", "מגש הכסף", "אליפלט", "קונצרטינה וגיטרה", "שיר מִשמר", "זֶמר מפוחית", "הבלדה על חמוריקו", "אוריאנה" "זֶמר שלוש התשובות", "אוּף  , איזה רוח", ועוד. 
 

לקוראי אתר מב"ע - לזמן מוגבל הנחה מיוחדת
של 50% = 
54 (במקום 108 ₪) בהזמנה באינטרנט של הספר באתר ההוצאה בהצגת הקוד
SHAMIR

או בטל. 03-5785810


איור העטיפה:  שירה לימון 

עיצוב:             מאיה גלפמן

bottom of page