ש"ש מולדר כמחדש וממשיך

נסיון לשיבוצו ברצף הפואטי של תקופת ההשכלה

פורסם: דפים למחקר בספרות, כרך 3 (1985-6)


...אולי משום ש'ברוריה' היא יצירתו הגדולה היחידה של מולדר, ויתר פועלו הספרותי התמקד בכתיבה עיונית ואגרונית, בצד קומץ שירים קצרים, לא זכתה יצירתו שתשובץ שיבוץ נכון ברצף הפואטי של תקופת ההשכלה. רוב הדיונים במולדר וביצירתו הם דיונים חטופיס, בתוך סקירות היסטוריות רחבות, ו'ברוריה' נבחנה בתוך המסורות הזיאנריות והאידאיות הבלתי-מתאימות בדרך- כלל, מולדר נתפש בביקורת כמין גילוי יחידאי ויוצא דופן - 'מחוץ לזרם' - שהופעתו נועזה ומפתיעה, על רקע שירת הדור השכלתנית והאנמית....

לחצו להורדה כקובץ PDF