top of page

שנינו שקולים במאזניים

עיון ברומאן "הכלה המשחררת" מאת א"ב יהושע

פורסם: גג: כתב-עת לספרות , גיליון 5 , 2001


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)

על כריכת הספר מרצד מין